Izbоrnik Zаtvоriti

MOP Španski 180gr

217.00 рсд

Španski MOP, krpe koje se mogu koristiti samo sa ručkama sa navojem su vrste mopova koje se koriste u opštem čišćenju.

Каtеgоriја:

Španski MOP, krpe koje se mogu koristiti samo sa ručkama sa navojem su vrste mopova koje se koriste u opštem čišćenju.

Šifra Težina (gr)
SPAL 180 180
SPAL 280 280